Jul 16, 2011

Photos of Domino's Pizzas & Ponnuswami Chicken Biryani


Domino's Spicy Chicken Pizza


Domino's Barbeque Chicken Pizza


Chicken Biryani from Hotel Ponnuswami, Chennai